รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ / Packaging Design
 
 
 
ค่าใช้จ่ายในการออกแบบขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการออกแบบ
 
 
ทางเรา มีบริการให้คำปรึกษาด้านโครงสร้างของกล่องกระดาษ และเทคนิคการพิมพ์กล่องกระดาษ รวมถึง คุณสมบัติของกระดาษต่างๆ เพื่อให้มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์มีความสมบูรณ์ โดยที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และคำนึงถึงความแข็งแรงของกล่องไปพร้อมๆกันด้วย
 
 
        ทางบริษัทใช้โปรแกรม IMPACT และ ARTIOS ซึ่งเป็นโปรแกรมในการออกแบบกล่องกระดาษ โดยเฉพาะรวมถึงเครื่องตัดตัวอย่างที่สามารถตัดสินค้าตัวอย่างได้ทันที และมีความสวยงาม พร้อมถึงรูปแบบ Draft รูปแบบบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบของ 3D ก่อน
 

         การออกแบบ artwork ทางเรามีบริการถ่ายรูปและออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
 
 
         ติดต่อส่งแบบ/ติดต่อ graphic@asiapackprint.com
 
 
 

51/7 หมู่ 6 ซ.คลองมะเดื่อ17 ถ.เศรษฐกิจ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร 74110    

โทร : 034-447-878-80 แฟกซ์ : 034-447-881-2 มือถือ : 083-095-5517    

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0745556000135