กระดาษกล่องแป้ง
 
 
กระดาษกล่องแป้งหลังเทา
- 270 แกรม
- 290 แกรม
- 310 แกรม
- 350 แกรม
- 400 แกรม
- 450 แกรม
- 500 แกรม
 
กระดาษกล่องแป้งหลังขาว
- 310 แกรม
- 350 แกรม
- 400 แกรม
- 450 แกรม
- 500 แกรม
 
กล่อง (ไม่แป้ง) หลังเทา
- 270 แกรม
- 290 แกรม
- 310 แกรม
- 350 แกรม
- 400 แกรม
- 450 แกรม
- 500 แกรม
 
 
กล่อง (ไม่แป้ง) หลังขาว
- 310 แกรม
- 350 แกรม
- 400 แกรม
- 450 แกรม
- 500 แกรม
 

 
 

51/7 หมู่ 6 ซ.คลองมะเดื่อ17 ถ.เศรษฐกิจ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร 74110    

โทร : 034-447-878-80 แฟกซ์ : 034-447-881-2 มือถือ : 083-095-5517    

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0745556000135