ผลิตภัณฑ์ฟิลม์ยืด
 
 
            ในโลกของธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการต่างก็หากลยุทธ์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ บริษัทต่างๆจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ แต่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ ดังนั้นเมื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว จึงจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆด้วย ค่าใช้จ่ายด้านการหีบห่อ ถือเป็นต้นทุนที่เสียเปล่า ไม่สามารถนำไปใช้งานได้ แต่มีความจำเป็นอย่างมากในการเคลื่อนย้ายขนส่งสินค้า และการจัดเก็บ ช่วยให้สินค้ามีความสมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย ก่อนถึงมือลูกค้า
 
            MAXSTRETCH ถูกคิดค้นและพัฒนาเพื่อช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนในการบรรจุหีบห่อระหว่างการขนส่ง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสูตรที่ผ่านการคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถผลิตฟิล์มที่มีประสิทธิภาพ บาง เหนียว ยืดหยุ่น แต่มีความแข็งแกร่งสูง ด้วยคุณสมบัติเฉพาะนี้ ทำให้ MAXSTRETCH สามารถทดแทนการใช้ฟิล์มทั่วไปได้ในคุณภาพที่เทียบเท่าหรือดีกว่า แต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากเดิม
 
            MAXSTRETCH จะช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถลดค่าใช้จ่าย ในการบรรจุหีบห่อ ลดพื้นที่การจัดเก็บในคลังสินค้า อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการกำจัดของเสีย ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
 
 
 

51/7 หมู่ 6 ซ.คลองมะเดื่อ17 ถ.เศรษฐกิจ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร 74110    

โทร : 034-447-878-80 แฟกซ์ : 034-447-881-2 มือถือ : 083-095-5517    

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0745556000135