กล่องลูกฟูกสำเร็จรูป
 
TY2101 - กล่องไปรษณีย์ Thank You
ขนาด A
ราคา 8.50 บาท
ราคาขายส่ง 5,000 ชิ้น
ราคา 7.50 บาท
ราคาขายส่ง 10,000 ชิ้น
ราคา 7.00 บาท
TY2102 - กล่องไปรษณีย์ Thank You
ขนาด B
ราคา 10.00 บาท
ราคาขายส่ง 5,000 ชิ้น
ราคา 9.00 บาท
ราคาขายส่ง 10,000 ชิ้น
ราคา 8.50 บาท
TY2103 - กล่องไปรษณีย์ Thank You
ขนาด C
ราคา 12.00 บาท
ราคาขายส่ง 5,000 ชิ้น
ราคา 11.00 บาท
ราคาขายส่ง 10,000 ชิ้น
ราคา 10.50 บาท
 
 
 
TY2104 - กล่องไปรษณีย์ Thank You
ขนาด A
ราคา 8.50 บาท
ราคาขายส่ง 5,000 ชิ้น
ราคา 7.50 บาท
ราคาขายส่ง 10,000 ชิ้น
ราคา 7.00 บาท
TY2105 - กล่องไปรษณีย์ Thank You
ขนาด B
ราคา 10.00 บาท
ราคาขายส่ง 5,000 ชิ้น
ราคา 9.00 บาท
ราคาขายส่ง 10,000 ชิ้น
ราคา 8.50 บาท
TY2106 - กล่องไปรษณีย์ Thank You
ขนาด C
ราคา 12.00 บาท
ราคาขายส่ง 5,000 ชิ้น
ราคา 11.00 บาท
ราคาขายส่ง 10,000 ชิ้น
ราคา 10.50 บาท
 
 
 
TY2107 - กล่องไปรษณีย์ Thank You
ขนาด A
ราคา 8.50 บาท
ราคาขายส่ง 5,000 ชิ้น
ราคา 7.50 บาท
ราคาขายส่ง 10,000 ชิ้น
ราคา 7.00 บาท
TY2108 - กล่องไปรษณีย์ Thank You
ขนาด B
ราคา 10.00 บาท
ราคาขายส่ง 5,000 ชิ้น
ราคา 9.00 บาท
ราคาขายส่ง 10,000 ชิ้น
ราคา 8.50 บาท
 
TY2109 - กล่องไปรษณีย์ Thank You
ขนาด C
ราคา 12.00 บาท
ราคาขายส่ง 5,000 ชิ้น
ราคา 11.00 บาท
ราคาขายส่ง 10,000 ชิ้น
ราคา 10.50 บาท
 
 
 
TY2110 - กล่องไปรษณีย์ Thank You
ขนาด A
ราคา 8.50 บาท
ราคาขายส่ง 5,000 ชิ้น
ราคา 7.50 บาท
ราคาขายส่ง 10,000 ชิ้น
ราคา 7.00 บาท
TY2111 - กล่องไปรษณีย์ Thank You
ขนาด B
ราคา 10.00 บาท
ราคาขายส่ง 5,000 ชิ้น
ราคา 9.00 บาท
ราคาขายส่ง 10,000 ชิ้น
ราคา 8.50 บาท
TY2112 - กล่องไปรษณีย์ Thank You
ขนาด C
ราคา 12.00 บาท
ราคาขายส่ง 5,000 ชิ้น
ราคา 11.00 บาท
ราคาขายส่ง 10,000 ชิ้น
ราคา 10.50 บาท
 
 
 
BOX EXPRESS (PROMOTION #1)
กล่องขนาด 28X40.5X30.5 ซม.
ไม่พิมพ์ (กล่องขนาดเล็ก)
สำหรับบรรจุงานทั่วไป
ราคา 20.00 บาท/ใบ
รับสินค้าได้ทันทีที่โรงงาน
 
 
 
BOX EXPRESS (PROMOTION #2)
กล่องขนาด 28X40.5X30.5 ซม.
สำหรับบรรจุงานทั่วไป
พิมพ์1สี (เลือกสีได้)
พิมพ์ด้านยาว 2 ด้านเท่านั้น
ราคา 20.00 บาท/ใบ
เพียงอัพโหลดโลโก้
BOX EXPRESS (PROMOTION #3)
กล่องขนาด 52X92X48 ซม.
ไม่พิมพ์ สำหรับงานส่งออก
(กล่องขนาดใหญ่)
ราคา 100.00 บาท/ใบ
รับสินค้าได้ทันทีที่โรงงาน
 
 
 
 
 
 
BOX EXPRESS (PROMOTION #4)
กล่องขนาด 52X92X48 ซม.
สำหรับบรรจุงานทั่วไป
พิมพ์2สี (เลือกสีได้)
สำหรับงานส่งออก
(กล่องขนาดใหญ่)
ราคา 100.00 บาท/ใบ
เพียงอัพโหลดโลโก้
 
 
 
 
 
 
 

51/7 หมู่ 6 ซ.คลองมะเดื่อ17 ถ.เศรษฐกิจ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร 74110    

โทร : 034-447-878-80 แฟกซ์ : 034-447-881-2 มือถือ : 083-095-5517    

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0745556000135